Regulament Giveaway

Organizator:

Concursul organizat pe pagina de Instagram Casa Seciu si pe pagina de Facebook Casa Seciu | Hotel, Restaurant & Crama este conceput şi administrat de către TUGAB INTERSERV SRL. Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

Locul de desfăşurare a concursului:

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina de Instagram: casaseciu si pe pagina de Facebook: complexcasaseciu
. Pentru a participa la acest concurs, este necesar să aveţi cont de utilizator pe site-ul www.instagram.com și www.facebook.com să locuiți în România.

Perioada de desfăşurare a concursului și desemnarea câștigătorului:

Concursul se va desfășura în perioada 04.02.2022 și 14.02.2022 (inclusiv). Câștigătorii vor fi aleși pe data de 14.02.2022 aleatoriu cu ajutorul unui soft comment picker. Se extrage un singur castigator pe fiecare platforma in urma verificarii indeplinirii tuturor conditiilor acestui concurs. Castigatorii alesi trebuie sa fie persoane diferite.

Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concursul organizat pe instagram, participanţii trebuie:

  • Să deţină un cont de utilizator pe site-ul instagram.com
  • Să dea FOLLOW la pagina de Instagram casaseciu
  • Să adauge Story la Instagram pe profilul personal in care se ne eticheteze
  • Să eticheteze într-un comentariu un prieten pe Instagram.

Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentul regulament. Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică indiferent de sex, naţionalitate sau religie, care indeplineste varsta minima (18 ani). Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora. De asemenea câștigătorul trebuie să fie în România si sa participe la evenimentul organizat de Casa Seciu pentru a primi premiul.

Premii:

Premiul concursului constă într-o noapte de cazare la Hotel Casa Seciu pentru 2 persoane valabilă doar în zilele de Duminică, Luni, Marți, Miercuri, Joi. Premiul include și micul dejun pentru ambele persoane. Revendicarea premiului se poate face în termen de 1 an de zile și necesită rezervare prealabilă, rezervare ce va fi confirmată în funcție de disponibilitatea de la data respectivă.

Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea. Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

Regulamentul concursului:

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Instagram si Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi la e-mail contact@casaseciu.ro